I hovedstadsområdet har omkring 50.000 virksomheder etableret sig, herunder 12.000 handelsvirksomheder samt 200 store selskaber og markedsledere som Continental AG, TUI AG eller VW Nutzfahrzeuge (Erhvervskøretøjer).

En vigtig indikator for økonomisk vækst og velstand i Region Hannover er den positive udvikling på arbejdsmarkedet. Siden 2010 er der her i gennemsnit etableret næsten 10.000 nye arbejdspladser hvert år. Det har medført en rekordhøj stigning i beskæftigelsestallet, som i øjeblikket er på næsten 488.000. Med omkring 69.300 € pr. erhvervsaktive og ca. 40.500 € pr. indbygger ligger bruttonationalproduktet i Region Hannover markant over det tilsvarende tal for Tyskland (34.000 €) og delstaten (39.000 €).

Det økonomiske område har gennemgået en dybtgående forvandling fra industristruktur til vidensøkonomi med hovedvægt på og specialisering i serviceområderne information og kommunikation samt finans- og forsikringsbranchen. I dag indtager servicesektoren med en beskæftigelsesandel på 79 % en fjerdeplads blandt de tyske byområder (74,5 %): Kun i Berlin, München og Hamburg er der flere mennesker beskæftiget i servicebranchen.

Forsknings- og undervisningsinstitutioner med en bred vifte af uddannelses- og studietilbud har etableret Hannover som en uddannelsesby af national betydning. Andelen af beskæftigede inden for forskning og undervisning er over gennemsnittet. Forskningen på de højere læreanstalter fokuserer på brugerorienteret medicin, ingeniørvidenskab, matematik og naturvidenskab. Medizinische Hochschule Hannover (MHH, Hannovers Medicinske Universitet), Geozentrum Hannover, Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin (Fraunhofer-Instituttet for Toksikologi og Eksperimentel Medicin), das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (Helmholtz-centret for infektionsforskning) eller Laser Zentrum Hannover sikrer fremragende forskning på nationalt niveau.

I Region Hannover er der blevet etableret tolv innovative nøglebrancher med usædvanligt højt potentiale for innovation og beskæftigelse. Her arbejder i dag mere end 70 % af de beskæftigede. Nedenfor er angivet nogle brancheeksempler, som understreger det økonomiske områdes internationale betydning: 

Sidst opdateret: 27. feb. 2021