töö, koolitus, täiendõpe - Online portal

Hannoveri spetsialistid

Üleminekut võimaldav avatud haridussüsteem toetab mitmesuguseid haridusvõimalusi. 

Tulevased spetsialistid saavad oma personaalse haridustee otsingul julgustust ja juba väljaõppinud spetsialistide ümber- ja täiendõppe soovi toetatakse. Siin pole tupikteid ega ideaallahendust – sissetallatud radadelt võib lahkuda ja suunduda uute isiklike sihtide poole.

On palju haridusteid eduka tööelu alustamiseks ja rohkelt võimalusi harjumuspärase tegevusmustri muutmiseks. Tööl ja tööl on mõistagi vahe – enamik ei soovi lihtsalt suvalist tööotsa, vaid head sissetulekut ja häid töötingimusi. Hannoveris on võimalik nii see kui teine. 

Inglisekeelse lisateabe leiate siit:

Specialists Hannover

Here you will get directly to the online portal for specialists in English.

Loe rohkem

Viimati uuendatud: 4. dets 2017