Fookuses on innovatsioonid

Hannoveri majanduspiirkonnale on iseloomulik soliidne, tulevikku vaatav keskkond ja lai tegevusvaldkondade spekter –tööstus, teenindus ja kaubandus. Messide ja kongresside keskusena on Hannover rahvusvaheliselt tuntud. Silmatorkav interdistsiplinaarne koostöö teaduse ja nimekate uurimus- ja arendussuundade vahel tagab innovatsiooni ja ettevõtete loomise. Lisaks sellele loetakse seda piirkonda oma ostujõu, käibe ja tsentraalsuse poolest üheks edukamaks jaekaubanduskohtadest Saksamaal. Teisteks Hannoveri kui majandusmetropoli olulisteks tunnusjoonteks on tema tsentraalne geograafiline asend, optimaalne liikluse infrastruktuur ja efektiivne majandusarendus. Mitmesugused haridusasutused, kõrge vabaaja veetmise kvaliteet ning arvukad lähikonnas asuvad puhkemaastikud
täiendavad omakorda seda profiili.

Struktuur ja edulood

Hannoveri tegevusvaldkondadele on iseloomulik pidev koostöö kohalike ettevõtete ja teaduskeskuste vahel. Selle tulemuseks on kõrgekvaliteedilised kohalikud kompetentsikeskused, mida majandusarenduse ühing hannoverimpuls eesmärgikindlalt arendab. Seejuures keskendutakse kuuele tulevikuvaldkonnale: autoehitus, energeetika, informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogia, tervishoid, loomemajandus ja tootmistehnika. Paljudes valdkondades on tekkinud oma sünergia ja ühisosa, mis ületab oma valdkonna piirid. Üha enam kasutavad neid eeliseid ära alustavad ettevõtted ja kujundavad nii omakorda majanduse profiili. Teaduslikku, majanduslikku ja kultuurilist võrgustumist toetab tõhusalt metropolide regioon Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg.

VALMISTATUD HANNOVERIS

Hannover – tugevad partnerid

Tunnustatud kaubamärgid kindlustavad, et Hannoveri majanduspiirkond oleks esindatud üle kogu maailma.

Loe rohkem

Viimati uuendatud: 28. nov 2023