TULEVAISUUDEN LIIKENTEEN KOMPETENSSIALUE

Hanoverin Logistinen Sijainti

Hannoverin alue on tulevaisuuden toimitus- ja varastoliikenteen logistiikan vetojuhta. Valtakunnallisessa ainutlaatuisessa "Urbane Logistik" (Urbaani logistiikka) -hankkeessa tutkitaan ja testataan uusia konsepteja ilmastoystävälliseen tehokkuuteen, älykkääseen verkottumiseen sekä älykkäitä siirtoratkaisuja kaupungin sisäiseen tavaraliikenteeseen. Jo nykyisin Hannover on yksi tärkeimpiä Saksan ja Euroopan logistiikan solmukohdista

Logistikstandort Hannover

Puhdas, hiljainen, tarpeisiin perustuva ja tulevaisuuteen suuntautuva: Ne ovat "USEFUL" – "Untersuchung, Simulation und Evaluation für urbane Logistik" (Urbaanin logistiikan Tutkimus, Simulointi ja Arviointi) - kehityshankkeen kulmakiviä. Liittovaltion hallituksen 2 miljoonan euron rahoituksella, vahvojen liike-elämän ja tieteen kumppaneiden sekä kansalaisten osallistumisen avulla pitäisi vuoteen 2019 mennessä saadavaihtoehtoisten logistiikkakonsepteista Hannoverin mallikortteleista (Living Labs) reaalitestin avulla todellisia tietoja. Tällöin se sisältää myös liikenteenhallintajärjestelmän, joka sisältää liikennevirran, päästöjen, ajoneuvojen ja kaluston tiedot.

 

Nämä tiedot johtavat web-pohjaiseen simulaatiotyökaluun eri kaupunkitiloissa. Tällöin kyse on käytännöllisistä projektien tuloksista, jotka ovat siirrettävissä muihin kaupunkikeskuksiin, joissa väestön kasvu ja toimitusketjun kuormitus vaatii Hannoverin tavoin myös uusia konsepteja, joita kasvava verkkokauppa vaatii: Digitaalisten viestintä- ja ohjaustekniikoiden pitäisi auttaa järjestämään tarpeisiin perustuvaa liikennettä ja välttämään koordinoimattomia tyhjiä suorituksia.

 

Kaupunkien "Urbane Logistik" (Urbaani logistiikka) -hankkeen pätevänä kumppanina Hannoverin kaupungille on Volkswagen / VWN, joka on Euroopan suurin kevyiden hyötyajoneuvojen valmistaja, logistiikan markkinajohtaja Deutsche Post / DHL-konserni, Stadtwerke Hannover AG (enercity), Leibniz Universität (Leibnizin yliopisto) ja Hochschule Hannover (Hannoverin korkeakoulu), Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF, Ala-Saksin ajoneuvotekniikan tutkimuskeskus) Braunschweigin teknillisessä yliopistossa ja Ala-Saksin osavaltiossa.

 

Vähäpäästöiselle logistiikkatulevaisuudelle on tällöin projektissa jo yksityiskohta: Hannoverissa tulee jo pian kulkemaan enemmän sähköajoneuvoja kunnallisessa ja kaupallisessa henkilö-, tavara- ja palveluliikenteessä.

DHL-konserni muuttaa jakelukalustonsa osittain itse kehitettyihin sähköajoneuvoihin (StreetScooter), enercity haluaa myös muuttaa kalustoaan ja luoda lisäksi latausinfrastruktuurin, jotta se olisi "Hannoverin sähkövoimalla liikkumisen majakka".

Paikkakunta hyötyy myös asemastaan Saksan merisatamien vaikutusalueella ja on erittäin tärkeä tunnettujen kansallisten ja kansainvälisten logistiikkapalvelujen tarjoajille ja kauppayhtiöiden tiheälle verkostolle. Alueen kolmanneksi suurimpana yksittäisenä toimialana logistiikkatalous on alueellisten työmarkkinoiden polttopisteessä.

Viimeksi päivitetty: 11.3.2019