Consulate
Günter Tallner
+49 511 / 89858627
E-Mail

More Languages

English Nederlands Francais Espagnol italiano portuguese norwegian japanese svenska polski russian chinese dansk korean turkish eesti arabic suomi

Press Area

ICE © Deutsche Bahn

ICE

Perfekt tilsluttet

Hannover - midt i europa

Den attraktive beliggenhed som skæringspunkt på det europæiske trafiknet er én af de mange trumfer, som Hannover har på hånden.

Ingen anden nordtysk storbyregion ligger så centralt i forhold til resten. Omfattende investeringer i trafikselskaber samt supermoderne trafikstyringssystemer sikrer, at hjulene hele tiden holdes kørende og at alt er godt tilgængeligt.

I Hannover skærer de vigtigste tyske resp. europæiske motorveje hinanden i såvel vest-øst- som også nord-sydgående retning. Således eksisterer der hurtige forbindelser til nationale og internationale oversøiske havne samt transkontinentale lufthavne og tyske erhvervskraftcentre.

Hannover bliver også stadig mere betydningsfuld som omdrejningspunkt for banegodstrafikken. Gennem det nye godstrafikcentrum (GVZ) i Lehrte er godsomsætningskapaciteten øget yderligere. Desuden indtager rangérbanegården i Seelze en topplads i Tyskland.

Mittellandkanalen er en vigtig indenrigs vandvej i europæisk sammenhæng, idet den har forbindelse med vandvejsystemet vestpå, bestående af Rhône, Rhein/Ruhr plus de hollandske vandveje, samt østpå ved Magdeburg og Berlin. Fire effektive indlandshavne med godsomlæsningsmulighed til tog er til rådighed i Hannover.

Hannover Airport hører til de vigtigste lufthavne i Nordtyskland. Takket være døgndriftmulighed kan lufthavnen uindskrænket anvendes til nat- og interkontinentalflyvning uden begrænsning af nyttelasten. Ca. 90.000 start- og landingsprocedurer om året markerer Hannover Airport som omdrejningspunkt for alle vigtige europæiske erhvervskraftcentre samt de fleste feriedestinationer i det sydlige Europa.

Førende på logistikområdet

Den centrale beliggenhed og effektive sammenkobling med det nationale og internationale trafiknet sikrer, at regionen har store strategiske fordele i forbindelse med indkøb, warehousing og distribution. På få timer kan der etableres tilgang til 90 millioner potentielle kunder. Det svarer ca. til en femtedel af hele EU-befolkningen.
Og det gør, at Hannover-regionen er Nordtysklands bedste lokation for logistikbranchen.

Hurtigt og nemt gennem regionen

Indenfor den kollektive trafik råder Großraum-Verkehr Hannover (GVH) over et moderne trafiknet bestående af sporveje og S-tog samt bustrafik. For at servicere ca. 1,2 millioner indbyggere samt gæster og turister i Hannover-regionen samarbejder trafikselskaberne üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, RegioBus Hannover GmbH, DB Regio AG og metronom Eisenbahngesellschaft mbH med hinanden.