Consulate
Herr Sungchul Shin
+49 40 6 50 67 76 00

More Languages

English Nederlands Francais Espagnol italiano portuguese norwegian japanese svenska polski russian chinese dansk korean turkish eesti arabic suomi

Press Area

Mässa Hannover

Här hittar du praktisk information för ditt besök.