Consulate
Herr Sungchul Shin
+49 40 6 50 67 76 00

More Languages

English Nederlands Francais Espagnol italiano portuguese norwegian japanese svenska polski russian chinese dansk korean turkish eesti arabic suomi

Press Area

Eilenriede © HMTG

Eilenriede

Hannovers gröna lunga

Eilenriede

Europas största stadspark, i hjärtat av Hannover.

Hannover är den europeiska stad som har den största stadsparken, med dess cirka 640 hektar – inte ens Hyde Park i London eller Bois de Boulogne i Paris kan mäta sig med den. Denna gröna lunga ligger närmast centrum i östra Hannover. Med ett smidigt nät av gångstigar och hundratals bänkar att vila på, med sjöar, gräsmattor att sola på, lekparker och krogar uppfyller Eilenriede många av invånarnas rekreationsbehov.

Parken har varit i stadens ägo i över 600 år. Under 1800-talet omvandlades det kommersiella timmerproduktionsområdet till ett lokalt rekreationsområde. Hannoverborna älskar och tar hand om sin park, där de ofta håller till på helgerna. En sak som är speciell för Hannover är Eilenriedes rådgivande styrelse. Denna styrelse bildades på 1950-talet, då planerna på motorvägen ”Messeschnellweg” rakt igenom stadsparken väckte våldsamma protester bland stadens invånare. Trots alla vandrare, joggare och cyklister lever många olika djur i Eilenriede, bland annat rådjur, rävar, harar, mårdar och fladdermöss.