FIETSEN IN HANNOVER

Route 6: Julius-Trip-ring

Julius Trip (1857-1907) was de eerste stadstuindirecteur van Hannover van 1897 tot 1907.

Download zur redaktionellen Verwendung: Bild in druckfähiger Auflösung (300dpi)Copyright: HMTG / Martin Kirchner

Hij legde met zijn ambt de grondslag voor een onafhankelijk tuinbeheer dat tot op heden bestaat. Tijdens zijn ambtstijd creëerde Julius Trip talrijke nieuwe en verschillende soorten plantsoenen. Daartoe behoorden de stadspleinen, parken zoals het Maschpark en het voorste deel van de Eilenriede, kerkhoven, speeltuinen en sportvelden. Van begin af aan zette hij zich in voor het onderhoud en de ontwikkeling van al het stadse groen. De aanplanting van straatbomen behoorde daar eveneens toe, net als de aanleg van school- en volkstuinen, de vormgeving van pleinen en de bevordering van de privétuincultuur. Wanneer Hannover zich vandaag zelfbewust een ‘Stad der tuinen’ mag noemen, komt dat zeker mede door de bepalende invloed van Julius Trip. Het fietspad rondom de binnenstad van Hannover herdenkt zijn werk en brengt de door hem tot stand gebrachte veelzijdige eigenschappen van Hannover tot leven, op het 25 kilometer lange gemarkeerde rondlopende fietspad. We wensen u veel plezier en ontspanning bij de ontdekkingen langs dit rondlopende fietspad!

De belangrijkste bestemmingen op dit traject worden hieronder opgesomd:

  • Maschsee
  • Sportpark
  • Veermanseiland
  • Tuinen van Herrenhausen
  • Kleine tuinen
  • Stadsbos Eilenriede
  • Paardentoren