In het dichtbevolkte industriegebied zijn ongeveer 50.000 bedrijven gevestigd, waaronder 12.000 ambachtelijke bedrijven, 200 grote ondernemingen en marktleiders zoals Continental AG, TUI AG en VW Nutzfahrzeuge.

De positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt is een belangrijke indicator voor de economische groei en welvaart in de regio Hannover. Sinds 2010 zijn er jaarlijks gemiddeld bijna tienduizend nieuwe banen gecreëerd. Daardoor steeg het aantal medewerkers naar een voorlopig record van nagenoeg 488.000. Met ongeveer € 69.300 per werknemer en ongeveer € 40.500 per inwoner ligt het bruto binnenlands product van de regio Hannover duidelijk boven dat van de deelstaat (€ 34.000) en Duitsland (€ 39.000).

Het economische gebied heeft een ingrijpende verandering doorgemaakt van industriële economie naar kenniseconomie, met focus op en specialisatie in de dienstensectoren informatie en communicatie en in de financiële en verzekeringssector. Vandaag bevindt de dienstensector zich met een werkgelegenheidsaandeel van 79% op de vierde plaats onder de meest dichtbevolkte gebieden van Duitsland (74,5%): alleen in Berlijn, München en Hamburg werken meer mensen in de dienstensector.

Wetenschappelijke en onderwijsinstellingen met een breed aanbod aan opleidings- en studiemogelijkheden hebben van Hannover een opleidingslocatie gemaakt met supraregionale betekenis. Het aantal werknemers in onderzoek en onderwijs ligt hoger dan het gemiddelde. Hogescholen voeren gebruikersgericht onderzoek uit op het gebied van geneeskunde, ingenieurswetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen. De Medizinische Hochschule Hannover (Hogeschool voor geneeskunde Hannover; MHH), het Geozentrum Hannover, het Frauenhofer-instituut voor toxicologie en experimentele geneeskunde, het Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (Helmholtz-centrum voor infectieonderzoek) en het Laser Zentrum Hannover vormen de basis voor een uitstekende nationale onderzoekskwaliteit.

In de regio Hannover zijn twaalf innovatieve toonaangevende branches gecreëerd met een uitzonderlijk innovatie- en werkgelegenheidspotentieel. Momenteel is hier meer dan 70% van de werknemers werkzaam. De volgende branchevoorbeelden onderstrepen het internationale belang van het economische gebied:

Laatst bijgewerkt: 27 feb 2021