Consulate
Dr. Volker Müller
Tel: 0511 / 8505380
E-Mail

More Languages

English Nederlands Francais Espagnol italiano portuguese norwegian japanese svenska polski russian chinese dansk korean turkish eesti arabic suomi

Press Area

Download

Download: Hannover - ronduit uniek (PDF)

Altes Rathaus Hannover © HMTG

Altes Rathaus und Marktkirche

Höjdpunkt

Gamla rådhuset

En historisk byggnad från år 1500.

Det gamla rådhuset byggdes under en period på över 100 år. Den äldsta delen (från 1410) vetter mot Schmiedestrasse och den nyare flygeln intill marknaden uppfördes på grunden av en marknadshall från 1200-talet. Den intilliggande flygeln på Koebelingerstr. kallas Apothekenflügel (apotekarflygeln), eftersom det var här rådhusets dåvarande apotekarverksamhet låg. Denna flygel byggdes senare om i italiensk romansk stil, efter att en grupp medborgare ledda av Conrad Wilhelm Hase, en välkänd arkitekt inom nygotisk stil, lyckades förhindra att hela byggnaden revs 1844. Hase fick sedan uppdraget att renovera de återstående flyglarna enligt dessas ursprungliga utseende från år 1500, med exceptionella gotiska gavlar och friser.

Bland porträtt och heraldiska vapen syns också ”Luderziehen”, en populär lek under medeltiden där de tävlande bara använder lillfingret i en typ av dragkamp (”Fingerhakeln” [fingerkrok] är en liknande lek som fortfarande ingår i sydtysk folklore). För att se denna makalösa bild, ovanför bågfönstret längst ut till höger mot Schmiedestrasse, måste du följa ”röda tråden” kring det gamla rådhuset.

adres

  • Karmarschstraße 42
  • 30159 Hannover