Hannovers eiendomsmarked

Byggeboom i boligmarkedet

I halvmillionbyen Hannover har folketallet vokst med mer enn 25 000 bare siden 2010. 

Det har økt etterspørselen etter boliger enormt. I hele porteføljen av gamle og nye bygg er det nærhet til sentrum, lokale bekvemmeligheter og god infrastruktur som er de viktigste kvalitetskriteriene ved valg av bolig. Disse kravene oppfylles av både nye boligområder i byen og av andre byer og lokalsamfunn i regionen Hannover.

Gjennomsnittlig leiepris i Hannover ligger ifølge oversikten på 9,23 €/m², mens toppleien for nybygg er 14,50 euro. For nybygde selveierboliger beregnes gjennomsnittlig 3 800 €/m², i toppsjiktet opptil 5 500 euro. Prisen for en frittstående enebolig ligger i gjennomsnitt langt over 300 000 euro, og øker med 5 % årlig. Andelen ledige boliger har i flere år ligget under 2 % og beveger seg dermed tydelig under den såkalte fluktuasjonsreserven. Trass i den dynamiske markedsutviklingen regnes prisnivået for leie samt kjøp av tomter og boliger i Hannover som moderat sammenlignet med de tyske storbyene. 

Hannovers eiendomsmarked

Tilgjengelige næringsarealer

Velkommen! For virksomheter som vil slå seg ned midt i Niedersachsen, har regionen Hannover rundt 775 ha næringsarealer å tilby

Les mer

Hannovers eiendomsmarked

Topp beliggenhet for kontorer

Nok plass til skrivebord og datamaskin: Det dynamiske kontoreiendomsmarkedet i regionen Hannover er med sine rundt 4,95 millioner m² og en årlig omsetning...

Les mer

Hannovers eiendomsmarked

Toppadresse for detaljhandel

Netthandel anses ikke her som fortrengende konkurranse, men som stimulering: Sentrum i Hannover er med sine 290 000 m² forretningsarealer en av de viktigs...

Les mer

Hannovers eiendomsmarked

Vekst i hotelleiendomsmarkedet

Turismen i regionen Hannover har aldri stått så sterkt som i dag. 

Les mer

Sist oppdatert: 5. jan. 2018