KOMPETANSEREGION FOR FREMTIDENS TRAFIKK

LOGISTIKK I HANNOVER

Regionen Hannover er logistikkmidtpunktet for framtidens leverings- og lagertrafikk. I det unike modellprosjektet «Urbane Logistik (Urban logistikk)» utforskes og utprøves her nye konsepter for klimavennlig effektivitet, intelligente nettverk og smarte mobilitetsløsninger for sentrumsnær varetrafikk. Allerede i dag er Hannover blant de viktigste logistikksentra i Tyskland og Europa.

Logistikstandort Hannover

Ren, stille, behovsbasert og framtidsrettet: Det er grunnsteinene i utviklingsprosjektet USEFUL – «Untersuchung, Simulation und Evaluation für urbane Logistik (Undersøkelse, simulering og evaluering for urban logistikk)». Med en bevilgning fra den tyske staten på 2 millioner euro, sterke samarbeidspartnere fra næringsliv og vitenskap samt deltakelse fra borgerne skal det fram til 2019 samles inn data for alternative logistikkonsepter i modellkvartaler (Living Labs) i en realundersøkelse i Hannover. Dette handler også om et trafikkhåndteringssystem som mottar data om trafikkflyt, utslipp og kjøretøyer.

 

Disse dataene skal munne ut i et nettverktøy som kan simulere forskjellige byområder. Det gjelder da å få brukbare prosjektresultater som kan overføres på andre bykjerner som i likhet med Hannover trenger nye konsepter grunnet befolkningsvekst og belastningen fra leveringstrafikk, også på grunn av økende netthandel: Digitale kommunikasjons- og styringsteknikker skal hjelpe til med å organisere behovsbasert transport og unngå ukoordinert tomkjøring.

 

Kompetente samarbeidspartnere i prosjektet «Urbane Logistik» er byen Hannover med Volkswagen/VWN, Europas største produsent av lette nyttekjøretøyer, logistikk-markedsleder Deutsche Post/DHL-Group, Stadtwerke Hannover AG (enercity), Leibniz-universitetet og Høyskolen i Hannover, Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF, Forskningssenteret for kjøretøyteknikk i Niedersachsen) ved Braunschweigs tekniske universitet, og delstaten Niedersachsen.

 

Med tanke på en logistikkframtid uten forurensning har prosjektet allerede én ting på plass: I Hannover skal det snart rulle flere el-kjøretøyer i kommunal og næringsmessig person-, vare- og tjenesteytelsestrafikk. DHL-Group skal til dels omstille leveringsflåten sin til egenutviklede el-kjøretøyer (StreetScooter), enercity skal likeledes omstille sin kjøretøypark og dessuten lage ladeinfrastrukturen til «elektromobilitetens fyrtårn Hannover».

Hannover drar også nytte av sin beliggenhet bak de tyske havnene og kan takke et tett nettverk av renommerte tyske og internasjonale logistikkaktører og handelsforetak for sin store betydning. Som tredje største enkeltbransje i regionen står logistikknæringen i fokus i det regionale arbeidsmarkedet.

Sist oppdatert: 11. mars 2019