I storbyområdet har det allerede slått seg ned rundt 50 000 bedrifter, deriblant 12 000 håndverksfirmaer samt 200 store foretak og markedsledere som Continental AG, TUI AG og VW Nutzfahrzeuge.

En viktig indikator for den økonomiske veksten og velstanden i regionen Hannover er den positive utviklingen på arbeidsmarkedet. Siden 2010 er det her gjennomsnittlig skapt nær 10 000 nye arbeidsplasser hvert år. Dermed er sysselsettingstallet økt til en foreløpig rekord på nesten 488 000. Med rundt 69 300 euro per sysselsatt og rundt 40 500 euro per innbygger ligger bruttonasjonalproduktet i regionen Hannover betydelig over tallene for delstaten (34 000 euro) og Tyskland som helhet (39 000 euro).

Næringsområdet har gjennomgått en dyptgripende forvandling i så vel bransjestrukturen som kunnskapsøkonomien, med tyngdepunkter og spesialiseringer innenfor tjenesteytelsesområdene informasjon og kommunikasjon samt finans- og forsikringsvirksomhet. I dag står tjenesteytende sektor med en sysselsettingsandel på 79 % på fjerde plass blant tyske fortetningsområder (74,5 %): Det er bare i Berlin, München og Hamburg at flere mennesker er sysselsatt i tjenesteytende bransje.

Vitenskaps- og utdanningsinstitusjoner med varierte utdannings- og studietilbud har gjort Hannover til et studiested med betydning langt utenfor regionen. Andelen ansatte i forskning og opplæring ligger over gjennomsnittet. Høyskolene forsker bruksorientert innenfor medisin, ingeniørvitenskap, matematikk og naturvitenskap. Nasjonale sentre for fremragende forskning er Medizinische Hochschule Hannover (MHH, medisinhøyskolen i Hannover ), Geozentrum Hannover, Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin (Fraunhofer-instituttet for toksikologi og eksperimentell medisin), Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (Helmholtz-senteret for infeksjonsforskning)eller Laser Zentrum Hannover.

I regionen Hannover er det opprettet tolv innovative lederbransjer med stort innovasjons- og arbeidsplasspotensial. Mer enn 70 % av arbeidsstokken er i dag ansatt innenfor disse bransjene. Noen bransjeeksempler understreker hvilken internasjonal betydning næringsområdet har: 

Sist oppdatert: 27. feb. 2021