Arbeid, utdanning, videreutdanning - Online portal

Fagpersoner i Hannover

Et transparent og åpent utdanningssystem krever mangfoldige utdanningsmuligheter. 

Framtidige fagpersoner styrkes i sin søken etter et individuelt utdanningsløp, mens allerede utdannede fagpersoner støttes i sitt ønske om omskolering og videreutdanning. Det finnes ingen blindveier eller ideelle løp: Du kan forlate det løpet du har begynt på, og sette deg nye individuelle mål.

Det finnes mange utdanningsløp som fører til et vellykket arbeidsliv, og mange muligheter til å endre løpet av aktiviteten du har begynt på. Arbeid er selvfølgelig mer enn bare arbeid: Folk ønsker seg ikke en hvilken som helst jobb, men vil ha en inntekt de kan leve av og gode arbeidsvilkår. Du finner begge deler i Hannover. 

Mer informasjon på engelsk finner du her:

Specialists Hannover

Here you will get directly to the online portal for specialists in English.

Les mer

Sist oppdatert: 4. des. 2017