… i det europeiske trafikknettet er et av de mange trumfessene som Hannover kan oppvarte med som base for næringslivsaktivitet. Ingen andre nordtyske storbydistrikter ligger er så sentralt.
Omfattende investeringer i trafikkmidler og de mest moderne trafikkstyresystemer sikrer en konstant trafikkflyt og fremragende tilgjengelighet.

I Hannover krysses de viktigste tyske og europeiske motorveier både i retning vest-øst og nord-syd. Dermed finnes det raske forbindelser til nasjonale og internasjonale havner og transkontinentale flyplasser og forbundstyske næringslivssentre.

Som svingskive i jernbanegodstrafikken er Hannover av økende betydning. Omlastingen er blitt vesentlig forbedret med det nye godstrafikksentret Hannover-Lehrte (GVZ). Dessuten inntar skiftestasjonen Seelze en topplassering i Tyskland.

Mittellandkanalen er en viktig vei for innlandsskipsfart i det europeiske forbundet mellom det vestlige vannveisystemet med Rhône, Rhein/Ruhr og Nederland, og Magdeburg/Berlin i øst. Fire innlandshavner med stor kapasitet med omlastingsanlegg til jernbane står til rådighet i Hannover.

Hannover flyplass er blant de viktigste flyplassene i Nord-Tyskland og egner seg med driftsmulighet hele døgnet med uinnskrenket nattrafikk for interkontinentale flyruter uten nyttelastbegrensning. Ca. 90.000 avganger og landinger kjennetegner flyplassen som svingskive for alle viktige europeiske næringslivssentre og de fleste søreuropeiske feriesteder.

Ledende logistikkbase

Den sentrale beliggenheten og tilknytningen til det nasjonale og internasjonale trafikknettet sikrer distriktet vesentlige strategiske fordeler når det gjelder anskaffelse, oppbevaring og distribusjon.
90 millioner potensielle kunder kan nås på noen få timer. Det tilsvarer omtrent en femtedel av hele EUs befolkning.

Dermed er Hannover-distriktet Nord-Tysklands første adresse for logistikkbransjen.

Raskt og komfortabelt gjennom distriktet

Når det gjelder offentlig lokal passasjertrafikk har Großraum-Verkehr Hannover (GVH) et moderne nett av by- og S-bane og busstrafikk. Foretakene üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, RegioBus Hannover GmbH, DB Regio AG og metronom Eisenbahngesellschaft mbH samarbeider for rundt 1,2 millioner innbyggere i Hannover-distriktet, for gjester og turister.

On The Rail

By Train

Find out how you can get to Hannover by train: Schedule of arrivals, schedule of departures, all main stations in and around Hannover.

Les mer

Traffic and Parking

By Car

Take a look at maps and information about the current traffic situation for your trip to Hannover by car or motorbike.

Les mer

All Around Flying

Hannover Airport

Hannover Airport serves one of the widest and most powerful areas in Germany. Here you will find links to the Timetables for Arrivals and Departures at Ha...

Les mer

HannoverCard

Clever Savings: Discover Hannover and the Hannover Region by public transport - easy and comfortable with the HannoverCard!

Les mer

Sist oppdatert: 12. jan. 2021