Partnerstwo miast

Poznań

Miasto partnerskie Hanoweru w Polsce

Poznań

Poznań leży w zachodniej części Polski, na lewym brzegu Warty, około 300 kilometrów na wschód od Berlina. Poznań ma 551 627 mieszkańców (stan na 2010 rok), jest to piąte co do wielkości miasto w Polsce, historyczna stolica regionu Wielkopolska oraz województwa wielkopolskiego. Dzisiaj Poznań to centrum edukacji, kultury, handlu i przemysłu. To miasto uniwersyteckie jest też największym węzłem komunikacyjnym między Berlinem a Warszawą. Poznań był kandydatem do miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Początki: Partnerstwo między Hanowerem a Poznaniem

Oficjalny początek partnerstwa miast to 29 października 1979 roku. Prawie jednocześnie z powstaniem partnerstwa miast założono w Hanowerze Towarzystwo Niemiecko-Polskie. Zawarcie umowy o partnerstwie miast jest efektem dążenia do współpracy na poziomie miejskim oraz życzeń normalizacji stosunków między obydwoma państwami. Na partnerstwie silnie odcisnęły piętno wydarzenia polityczne od 1979 roku. Do 1989 z dużym wysiłkiem trzeba było pokonywać biurokratyczne przeszkody związane z granicami państwowymi. Spotkania były więc wydarzeniami szczególnymi.

Poznań

W atmosferze przełomu na początku lat 90. ubiegłego wieku nawiązano nowe kontakty, w szczególności między chórami w zakresie wymiany kultury młodzieży. Ze względu na kryzys finansowy instytucji rządowych i samorządowych w kolejnych latach wymiana była utrudniona i musiała silniej umiejscawiać się w kontekście europejskim. W 2007 roku Poznań, Rennes (miasto partnerskie Poznania) i Hanower utworzyły Forum Europejskie. Służy ono do dyskusji nad tematami związanymi z Europą oraz do silniejszego poświęcenia się wymianie kulturowej.

Dzisiaj istnieje kilka partnerstw szkolnych, współpraca między Uniwersytetem Hanowerskim (HsH) a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (UAP), regularna wymiana doświadczeń między władzami miast oraz intensywne związki w zakresie muzyki, np. Fuchsbaufestival, MusikZentrum i Fête de la Musique.

Ostatnio zaktualizowany: 22 lis 2016