Consulate
Dr. Uwe Horn
+49 531 48283548
E-Mail

More Languages

English Nederlands Francais Espagnol italiano portuguese norwegian japanese svenska polski russian chinese dansk korean turkish eesti arabic suomi

Online Shop

 

Press Area

Arbeid, utdanning, videreutdanning - Online portal

Fagpersoner i Hannover

Et transparent og åpent utdanningssystem krever mangfoldige utdanningsmuligheter. 

Framtidige fagpersoner styrkes i sin søken etter et individuelt utdanningsløp, mens allerede utdannede fagpersoner støttes i sitt ønske om omskolering og videreutdanning. Det finnes ingen blindveier eller ideelle løp: Du kan forlate det løpet du har begynt på, og sette deg nye individuelle mål.

Det finnes mange utdanningsløp som fører til et vellykket arbeidsliv, og mange muligheter til å endre løpet av aktiviteten du har begynt på. Arbeid er selvfølgelig mer enn bare arbeid: Folk ønsker seg ikke en hvilken som helst jobb, men vil ha en inntekt de kan leve av og gode arbeidsvilkår. Du finner begge deler i Hannover. 

Mer informasjon på engelsk finner du her: