Stora namn vid floden Leine

Här har stora försäkrings- och finansbolag sina huvudkontor och sörjer för en säker framtid.

Här har stora försäkrings- och finansbolag som Swiss Life, Hannover Rückversicherung, Talanx-koncernen, VGH, och VHV sina huvudkontor och sörjer för en säker framtid. Bankerna Nord/LB och Sparkasse Hannover hör till de ledande kreditinstituten i norra Tyskalnd.

Inom media är förlagen Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft och TV-producenten TVN aktiva också över regionsgränserna. Förutom de offentliga TV-kanalerna ARD och ZDF sänder flera privata radio- och TV-kanaler från Hannover, till exempel resekanalen „voyages“ eller „RTL-shop“.

Senast uppdaterad: 6 aug. 2020