Medizinische Hochschule Hannover / Hannover Medical School (MHH)

International Neuroscience Institut (INI)

Hannovers medicinska högskola (MHH) – har uträttat pionjärarbete inom transplantationsmedicinen; inom bioteknikområdet bedriver man ett nära samarbete med de företag som finns på det närliggande Medical Park.

Medizinische Hochschule Hannover / Hannover Medical School (MHH)

Också stiftelsen Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) (veterinärhögskolan) är internationellt ledande med partnerskap i 20 olika länder. Nära medicinska högskolan ligger INI (International Neuroscience Institute) som är en specialklinik och forskningsinstitution för neurokirurgi, neurologi, neuroradiologi, ÖNH, ortopedi och inremedicin. Klinikens arkitektur avbildar på ett abstrakt sätt den mänskliga hjärnans form.

Senast uppdaterad: 11 mars 2019