arbete, utbildning, fortbildning - Online portal

Yrkesspecialister i Hannover

Ett öppet utbildningssystem ger breda utbildningsmöjligheter.

Blivande yrkesspecialister motiveras att söka rätt utbildning, och det blir lättare för examinerade yrkesspecialister att omutbilda eller fortbilda sig. Det finns ingen återvändsgränd – och inte bara en rätt väg: Du kan alltid välja att vika av från vägar som du har tagit in på, och styra mot nya, egna mål.

Det finns många utbildningar som leder till ett framgångsrikt yrkesliv, och många möjligheter att ändra riktning. Ett jobb är naturligtvis inte bara ett jobb: De flesta vill inte ha vilket jobb som helst, utan även en bra inkomst och bra arbetsvillkor. I Hannover kan du få båda delarna. 

Här hittar du mer information, på engelska:

Specialists Hannover

Here you will get directly to the online portal for specialists in English.

Läs mer

Senast uppdaterad: 4 dec. 2017