Höjdpunkt

Marktkirche

 

Ett särskilt sevärt exempel på tegelgotik, byggt på 1300-talet. Här ligger även Deutscher Michel, själva personifieringen av den tyska nationen, begraven.

Marktkirche fungerar som höjdpunkt för Gamla stan i Hannover. Förutom gamla rådhuset är kyrkobyggnaden från 1300-talet det sydligaste exemplet på nordtysk tegelgotik.

Här bodde köpmän och hantverkare och det var också här som Hannover uppstod. Tornet byggdes först hälften så högt som planerat, och den tomma stadskassan gjorde att en fortsättning stoppades: ”Byggarna tröttnade och pengakistan sinade”, står det i stadskrönikan. Av ekonomiska skäl byggdes en förkortad tornspets, vilket passade så bra att den till och med fick ett par efterföljare. Efter att kyrkan förstördes under andra världskriget återuppbyggdes Marktkirche i historisk stil 1952. Den västra portalen gestaltades av bildhuggaren Gerhard Marcks och innehåller motiv från Tysklands mörkaste historia.

Det här känner inte ens infödda Hannoverbor känner till: Deutscher Michel ligger begravd i Marktkirche. Han har faktiskt funnits på riktigt. Johann Michael von Obentraut stred under 30-åriga kriget i spetsen för en tysk-dansk här mot fältherren Tilly och skadades dödligt den 25 oktober 1625. Riddaren Obentraut hade smeknamnet ”Deutscher Michel”.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023