Transportlänkar

Centrala Hannover

Stadens attraktiva läge mitt i det europeiska trafiknätet är ett av många fördelar som gör Hannover till ett starkt näringslivscentrum. Ingen annan nordtysk storstadsregion har lika centrala förbindelser.

Stora investeringar i infrastruktur och toppmoderna trafiksystem garanterar jämnt trafikflöde och god tillgänglighet.

De viktigaste tyska och europeiska motorvägarna korsar varandra i Hannover, både i öst-västlig riktning och i nord-sydlig riktning. Man kommer alltså snabbt till både inrikes och utrikes hamnar, till interkontinentala flygplatser och tyska ekonomiska centret.

Som knutpunkt för järnvägsgodstrafik ökar Hannovers betydelse som ekonomiskt centrum för näringslivet. Genom det nya trafikcentret i Hannover-Lehrte (GVZ) har logistiken ytterligare förbättrats.
Dessutom är rangerbangården Seelze bland de främsta i Tyskland.

„Mittellandkanalen“ är en av de viktigaste inlandsvattenvägarna i det europeiska nätet mellan vattenvägssystemet i väst, som består av Rhône, Rhein/Ruhr och Nederländerna, och Magdeburg/Berlin i öst. I Hannover finns fyra ansesvärda insjöhamnar med anläggningar för omlastning till järnväg.

Hannover Airport hör till de viktigaste flygplatserna i norra Tyskland. Med möjlighet att operera 24 timmar om dygnet kan flygplatsen användas obegränsat för interkontinental nattrafik.
Omkring 90.000 starter och landningar om året görs på flygplatsen som är en knutpunkt för viktiga europeiska ekonomiska centra och de flesta sydeuropeiska semestermål.

Bäst på logistik

Hannovers centrala läge och de väl fungerande förbindelserna till det nationella och det internationella trafiknätet ger regionen betydande strategiska fördelar vad gäller anskaffning, warehousing och distribution.
På bara några få timmar kan 90 miljoner potentiella kunder nås. Det motsvarar ungefär en femtedel av hela EU:s befolkning. För logistikbranschen är Hannoverregionen därför den främsta adressen i norra Tyskland.

Rör dig snabbt och bekvämt i hela regionen

Hannovers stadstrafik – Großraum-Verkehr Hannover (GVH) – bedriver modern och effektiv närtrafik med sitt nät av spårvagnar, tunnelbana/stadståg och busstrafik. Trafikbolagen üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, RegioBus Hannover GmbH, DB Regio AG och metronom Eisenbahngesellschaft mbH samarbetar med varandra för Hannoverregionens ca. 1,2 miljoner invånare, för gäster och turister.

On The Rail

By Train

Find out how you can get to Hannover by train: Schedule of arrivals, schedule of departures, all main stations in and around Hannover.

Läs mer

Traffic and Parking

By Car

Take a look at maps and information about the current traffic situation for your trip to Hannover by car or motorbike.

Läs mer

All Around Flying

Hannover Airport

Hannover Airport serves one of the widest and most powerful areas in Germany. Here you will find links to the Timetables for Arrivals and Departures at Ha...

Läs mer

HannoverCard

Clever Savings: Discover Hannover and the Hannover Region by public transport - easy and comfortable with the HannoverCard!

Läs mer

Senast uppdaterad: 12 jan. 2021