Hannovers gröna lunga

Eilenriede

Eilenriede

Europas största stadspark, i hjärtat av Hannover.

Hannover är den europeiska stad som har den största stadsparken, med dess cirka 640 hektar – inte ens Hyde Park i London eller Bois de Boulogne i Paris kan mäta sig med den. Denna gröna lunga ligger närmast centrum i östra Hannover. Med ett smidigt nät av gångstigar och hundratals bänkar att vila på, med sjöar, gräsmattor att sola på, lekparker och krogar uppfyller Eilenriede många av invånarnas rekreationsbehov.

Eilenriede

Parken har varit i stadens ägo i över 600 år. Under 1800-talet omvandlades det kommersiella timmerproduktionsområdet till ett lokalt rekreationsområde. Hannoverborna älskar och tar hand om sin park, där de ofta håller till på helgerna. En sak som är speciell för Hannover är Eilenriedes rådgivande styrelse. Denna styrelse bildades på 1950-talet, då planerna på motorvägen ”Messeschnellweg” rakt igenom stadsparken väckte våldsamma protester bland stadens invånare. Trots alla vandrare, joggare och cyklister lever många olika djur i Eilenriede, bland annat rådjur, rävar, harar, mårdar och fladdermöss.

Eilenriede

Senast uppdaterad: 14 sep 2021