Galerie Luise och Kröpcke Passage

En utflykt till dessa passager är alltid lönande.

Galerie Luise

Galerie Luise nära operahuset är en 155 meter lång, elegant galleria med glastak. Exklusivt mode, smakfulla accessoarer och haute cuisine är gallerians kännetecken. I omedelbar närhet finns den fashionabla Kröpcke-Passage. Och ytterligare en galleria är belägen i gågatans västra del mittemot Anzeiger-Hochhaus vid Steintor: Tiedthof.

Senast uppdaterad: 5 juni 2013