Udflugtsmål

Dyrehaven

Tiergarten

Dyrehaven er en park som, med sine mange meget gamle træer, er blandt de mest afholdte fritidsbeskæftigelser i Hannover.

Den 112 hektar store skov lokker folk til hen over hele året, i kraft af sin bestand af vildt.

Dyrehaven er blevet til takket være Hertug Johann Friedrich, som beordrede den anlagt i 1678/79. 120 dådyr blev sat ud i hans tid. Den første officielle hofjagt nåede han dog ikke at opleve. Han døde på en rejse til Italien. Lige siden dengang, er bestanden af dådyr forblevet den samme. Det var fra starten af vigtigt at jagt, vildt, historiske skovformationer, såsom græsningsegeskov (ex. som Langå Østerskov) og selve skovens æstetik stod i foregrunden, og ikke som i mange andre skove hvor det primært handlede om produktion af træ. Således kunne gamle træsorter forblive, og det er den helt primære grund til at man kan opleve en anden og meget kraftfuld slags skov i Hannovers dyrehave. Ud over dådyr, lever der idag også vildsvin og rådyr. Siden 1997 har det tidligere vildheste-dyrehave ligeledes mellem 10 og 20 krondyr. Derudover er dyrehaven også hjem for talrige fuglearter samt sjældne flagermus.

Et særligt højdepunkt, for især de yngre besøgende, er dyrehavefesten (Tiergartenfest), som finder sted årligt, i den 2. oktoberweekend. Her takker skovdriftspersonalet alle børnene for at have samlet agern og kastanjer, som bliver brugt som foder til dyrerne om vinteren.

Åbningstider

Dagligt fra kl 07:00 til mørkets frembrud. Fra starten af november til midten af december: mandag til torsdag fra kl 12:00, fredag til søndag fra kl 07:00 til mørketsfrembrud. Der er lavet en tilsvarende broschure omhandlende dyrehaven (kun på tysk) som også kan downloades.

Sidst opdateret: 05/05/2022