International Geocaching Mysteries: Poland

Select Language

Trammplatz 2,
30159 Hannover

  • Challenge: 2.5 of 5
  • Ground: 1.5 of 5
  • Cache-Size: regular
  • Coordinate: N 52° 22.045 E 009° 44.263
  • Location: South

Internationale Geoheimnisse: Poland

A cache in the ‘International Geocaching Mysteries’ series, presenting places in Hannover that offer ‘backdoor globetrotting’!

Is it possible to visit England, France, Malawi and Japan in only 20 minutes? Yes, it is! Both the start and final of this cache can be found at the information counter in the New Town Hall. There you can obtain two aids (hours: daily from 9.30 a.m. to 6.30 p.m.). You’ll find the first of these if you go to the model of present-day Hannover: press the button on the southernmost panel at the bottom left. If you do so, you’ll ‘see the light’ and find out where to go next. Once you’re there, put the second aid at the right spot. The next destinations should now be obvious. At each point you’ll obtain a number – note these so that you’ll subsequently be able to open the final!

Międzynarodowe geotajemnice: Polska

Skrytka z cyklu  "Międzynarodowe geotajemnice", prezentującego miejsca w Hanowerze, które umożliwią Ci małą podróż naokoło świata!
Zwiedzenie Anglii, Francji, Malawii i Japonii w jedyne 20 minut? U nas jest to możliwe! Start i finał tego keszu znaleźć można w okienku informacyjnym w Nowym Ratuszu. Tam codziennie  w godz. 9:30 – 18:30 otrzymasz dwa środki pomocnicze. Pierwszy z nich przyłożyć musisz do północno-zachodniego  narożnika aktualnej makiety miasta Hanower.  Jeżeli teraz naciśniesz przycisk, powinno Ci się wszystko rozjaśnić i dowiesz się, co będzie dalej.  Udaj się tam i  przyłóż na właściwym miejscu drugi środek pomocniczy. Teraz jasne już powinny być następne cele. W każdym punkcie znajdziesz liczbę. Zanotuj je, by na zakończenie móc otworzyć finał!

Last updated: 10 Dec 2021