HANNOVERIMPULS GJØR DEG KLAR FOR MARKEDET

KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Here you will get basics for s succesful start.

Hannover - Ihr neuer Standort im Visier!

Har du en idé, men vet ikke hvordan du kommer videre? Gjelder det selvstendig næringsdrift eller en nyetablering? Da er hannoverimpuls riktig adresse for best mulig starthjelp. Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung hjelper til med mye praktisk kunnskap og profesjonelle nettverk for at lovende virksomhetsideer kan lykkes. I tillegg til å styrke bransjer, bedrifter og deres internasjonaliseringsprosjekter er etablering og entreprenørskap blant de viktigste oppgavene for hannoverimpuls.

«Energi og mobilitet», «digital økonomi og produksjonsteknikk», «biovitenskap og medisinteknikk» samt «kreativ økonomi og multimedia» – på disse fire feltene beviser selskapet sin profesjonalitet. Her fremmes planer om opprettelse, etablering og innovasjon på en bærekraftig og intensiv måte samtidig som de knyttes opp mot et nasjonalt og internasjonalt forretningsnettverk. I tillegg styrkes egne initiativer fra regionale aktører innen økonomi og vitenskap. Selskapet samarbeider med handelsforeninger og handelskamre samt bransje- og teknologinettverk i regionen.

ra idé til markedsintroduksjon

Rådgivning hos hannoverimpuls vil si å få hjelp fra den første ideen og frem til markedsintroduksjon. Tips fra eksperter og utveksling med andre gründere er inkludert. I fellesskap utarbeides handlingsplaner, promoterings- og finansieringsstrategier utvikles, og virksomhetsmodellen utformes med Business Model Canvas (BMC). Gründerkonkurranser som «Plug & Work» og «StartUp-Impuls. Der Ideenwettbewerb» åpner ikke bare for inntektsmuligheter, men også kontakt med økonomisk sterke og etableringserfarne samarbeidspartnere. Næringslivsfremmere og forskere fra Leibniz-universitetet organiserer gründertjenesten «Starting-Business», der markedspotensial og støttemuligheter for planlagte nyetableringer utforskes.

Som en ytterligere starthjelp for gründere tilbyr hannoverimpuls innføringsseminarer. Spesielle rådgivningstilbud for kvinner som vil starte en bedrift, for personer med innvandrerbakgrunn og om temaene kontor og arbeidsarealer samt om innovasjonsfinansiering kompletterer tilbudet rundt temaene etablering og entreprenørskap.

 

Et sted for unge entreprenører

«Halle 96» og «Technologie Zentrum» er to moderne sentre i regi av hannoverimpuls, med kontorer, laboratorier og verksteder for nyetableringer og foretak. Der kan man leie fleksibel romhåndtering, kundeorienterte tjenester, tilbud om promotering samt nærhet til næringsliv og vitenskap.

Kreativ økonomi er bransjetyngdepunktet for «Halle 96». I det historiske Hanomag-strøket, det største industriminnesmerket i Hannover i bydelen Linden, finnes på 3 000 m² 50 kontorer og 7 verksteder for unge kreative foretak og ideer. I tillegg kommer kommunal infrastruktur og de klassiske tilbudene et gründersenterum kan tilby.

I «Technologie-Zentrum» (TZ) finner unge teknologiorienterte foretak ideelle vilkår. Den energieffektive hightech-bygningen med rask internettilkobling befinner seg i den 28 ha store Wissenschafts- und Technologiepark Hannover (WTH, vitenskaps- og teknologiparken i Hannover) – rett ved siden av innovasjonspartnere som Institut für Integrierte Produktion (IPH), Laser Zentrum Hannover (LZH), Gesellschaft für Technologie Transfer (GTT), SICAN Technologiepark, TÜV Süd som sertifiseringssted for medisinsk teknologi og Produktionstechnisches Zentrum (PTZ, produksjonsteknisk sentrum ) ved Leibniz-universitetet. De tre bygningskompleksene tilbyr 3 800 m² i 80 kontorer, 11 verksteder og 10 laboratorier 40 foretak plass til forskning og utvikling, administrasjon og drift. 

Sist oppdatert: 22. jan. 2018