EN KOMPETENT SAMARBEIDSPARTNER FOR FORETAK

KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Here you will get basics for s succesful start.

 

Trenger du råd? En los gjennom byråkratiet? Vil du undersøke mulighetene for finansiering eller tilskudd? Leter du etter et sted å etablere deg? Svar, tips og konkret hjelp i alle spørsmål for å utvikle foretak eller nyetableringer får du av Wirtschaftsförderung der Region Hannover – raskt, ubyråkratisk, kompetent og kundeorientert.

Etter prinsippet om kortest mulig vei står tjenestene og spesialkunnskapen i det lokale kontoret i delstatshovedstaden Hannover og i alle de 20 kommunene i regionen til rådighet. Lokalt er disse spesialistene de første til å snakke med alle foretak. Tjenesten utfylles og kompletteres med tilbudene fra hannoverimpuls GmbH, byen og regionen Hannovers felles selskap til fremme av næringslivet.

Næringsområdet Hannover samler mer enn en femtedel av næringslivet i delstaten og er dermed en motor for innovasjon og vekst i Niedersachsen. Wirtschaftsförderung der Region Hannover har som mål å utvikle dette området og forme det for framtiden. Det ønsker å skape næringslivsvennlige rammevilkår og øke foretakenes konkurransekraft. Det vil sikre kvalifisert sysselsetting og sørge for en næringslivsvennlig infrastruktur. Det vil styrke foretakenes innovasjons- og vekstpotensial.

Kort sagt: Wirtschaftsförderung der Region Hannover ser på seg selv som en samarbeidspartner for foretakene i alle faser av utviklingen – fra markedsanalyse og grunnlegging, via forretningsplan, etablering og utvikling til videreutvikling og saneringsråd.

HANNOVERIMPULS GJØR DEG KLAR FOR MARKEDET

KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Here you will get basics for s succesful start.

Les mer

KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Service garantert – lokalt og internasjonalt

Har du en idé, men vet ikke hvordan du kommer videre? Gjelder det selvstendig næringsdrift eller en nyetablering? Da er hannoverimpuls riktig adresse for...

Les mer

Sist oppdatert: 22. jan. 2018