ZABYTEK

Kościół Marktkirche

Szczególnie warty obejrzenia przykład gotyku ceglanego, wybudowany w XIV wieku. Tutaj pochowany jest również niemiecki Michel.

Kościół Marktkirche to wspaniały najważniejszy element hanowerskiego Starego Miasta. Oprócz Starego Ratusza wybudowany w XIV wieku Dom Boży jest najbardziej położonym na południe północnoniemieckim przedstawicielem gotyku ceglanego.

Kościół Marktkirche i Stary Ratusz

Stąd, gdzie mieszkali kupcy i rzemieślnicy, rozwijał się niegdyś Hanower. Kiedy podczas budowy wieży osiągnięto połowę zakładanej wysokości, pusta kasa zakończyła prace: „Budowniczy byli zmęczeni i bardzo zmartwieni”, napisano w kronice. Wkrótce ze względów finansowych nałożono nowy krótszy wierzchołek wieży, który tak się rzucał w oczy, że doczekał się kilku naśladowców. Po zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej kościół Marktkirche odbudowano w roku 1952 w jego historycznym stylu. Portal zachodni został zaprojektowany przez rzeźbiarza Gerharda Marcksa, znajdują się w nim motywy z najsmutniejszych rozdziałów niemieckiej historii.

Czego nie wiedzą nawet dobrze poinformowani hanowerczycy: w kościele Marktkirche pochowany jest niemiecki Michel. On rzeczywiście żył. Johann Michael von Obentraut walczył w czasie wojny trzydziestoletniej na czele wojska niemiecko-duńskiego z dowódcą Tillym i 25 października 1625 roku został śmiertelnie raniony. Rycerz Obentraut nosił przydomek „niemiecki Michel”.