Wiodąca rola w medycynie

Hanower zyskał światową sławę w dziedzinie medycyny i weterynarii.

Medizinische Hochschule Hannover / Hannover Medical School (MHH)

International Neuroscience Institut (INI)

Hanowerska Akademia Medyczna (MHH) była pionierem medycyny transplantacyjnej. W dziedzinie biotechniki uczelnia współpracuje ściśle z firmami z sąsiadującego z nią Medical Parks. Także Wyższa Szkoła Weterynaryjna (TiHo) należy do wiodących w skali światowej i utrzymuje partnerskie kontakty z ponad 20 krajami.

W

Medizinische Hochschule Hannover / Hannover Medical School (MHH)

pobliżu MHH znajduje się INI (International Neuroscience Institute), klinika specjalistyczna i centrum badawcze neurochirurgii, neurologii, neurokardiologii, laryngologii, ortopedii i internistyki. Jej budynek przypomina swoją sylwetką uproszczony kształt ludzkiej głowy.

Ostatnio zaktualizowany: 11 mar 2019