Erhvervsfremmeafdelingen i Region Hannover

Garanteret service – lokalt og internationalt

Ønsker du at skabe opmærksomhed omkring din virksomhed? Har du brug for en platform, der kan tiltrække nye kunder, pleje de eksisterende og give dig en unik, individuel tilstedeværelse på markedet? Med Hannover-Stand tilbyder hannoverimpuls en overbevisende base for enhver type messer.

 

Især for små og mellemstore virksomheder er messer det perfekte medie til at sætte fokus på deres produkter og serviceydelser: De er uundværlige impulsgivere for vækst. Den attraktivt udformede Hannover-stand tilbyder en perfekt infrastruktur, en omfattende organiseringsservice og sikrer på denne måde bedre præsentation og øget opmærksomhed.

Erhvervsfremmeafdelingen i Region Hannover understøtter ikke kun virksomheder og interessegrupper, netværk og samarbejdsprojekter på lokalt niveau. I Hannover er der i øjeblikket omkring 40 organiserede fællesskaber, hvor ca. 1.600 virksomheder fra alle mulige brancher er aktive og sikrer en effektiv og kundevenlig lokalforsyning.

Samtidig hjælper økonomiske eksperter også de virksomheder, som har lyst til at tage springet over grænsen til det internationale marked. Allerede i dag har 25 procent af mellemstore virksomheder i Niedersachsen kurs mod international vækst. De, der ønsker at udvide internationalt, kan få hjælp af et netværk af erfarne forretningsudviklere og partnere til udvikling af en individuel markedsprofil, organisering af marketing- og salgsaktiviteter samt ansættelse af kvalificerede lokale medarbejdere.

·        Teknologi- og innovationsfremme

Til teknologi- og innovationsfremme hører også søgning efter innovative og behovsbaserede finansieringsmuligheder, som er tilpasset til produkter, processer og serviceydelser. Efter en vurdering af markedsmuligheder og undersøgelse af de juridiske rammebetingelser kan man påbegynde udvælgelse og analyse af de til rådighed stående investeringsmidler: lokale lån, støttefonde på nationalt og delstatsniveau, tilskud fra den Europæiske Union, venturekapital eller passive kapitalindskud. Endelig tilbyder virksomhedsservice at udarbejde de nødvendige projektansøgninger samt at administrere projektstyring og løbende rapportering frem til den endelige dokumentation.

Projektet Wissens- und Technologietransfer (WuTT, Viden- og Teknologioverførsel) mellem erhvervsliv og forskerverdenen er endnu en bestanddel af rådgivningen: Med professionel støtte får de regionale virksomheder ny viden og bæredygtige konkurrencefordele.

·        Sikring af virksomheders succes – videreførelse

Hvem skal videreføre virksomheden? Og hvilke forhold skal man tage højde for ved en virksomhedsoverdragelse? Hvert år søger 300 virksomhedsejere i Region Hannover efter en efterfølger. Før en eventuel virksomhedsoverdragelse gennemføres, skal talrige spørgsmål besvares, og mange ændringer iværksættes. Her kan virksomhedsservice yde vigtig assistance: Beregning af virksomhedens omtrentlige værdi, facilitering eller mægling i kontraktforhandlinger, udarbejdelse af virksomhedspræsentationer og forretningsplaner samt rådgivning om finansiering og tilskud. 

Finding a successor

Ensuring business success

Who will keep the business going?

Læs mere

Sidst opdateret: 22. jan. 2018