KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Service garantert – lokalt og internasjonalt

Har du en idé, men vet ikke hvordan du kommer videre? Gjelder det selvstendig næringsdrift eller en nyetablering? Da er hannoverimpuls riktig adresse for best mulig starthjelp. Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung hjelper til med mye praktisk kunnskap og profesjonelle nettverk for at lovende virksomhetsideer kan lykkes. I tillegg til å styrke bransjer, bedrifter og deres internasjonaliseringsprosjekter er etablering og entreprenørskap blant de viktigste oppgavene for hannoverimpuls.

 

Vil du vekke oppmerksomhet for virksomheten din? Trenger du en scene der du kan skaffe deg kunder, pleie de du allerede har og for din individuelle markedstilstedeværelse? Med Hannover-stand tilbyr hannoverimpuls en overbevisende plattform for messer av alle slag. Nettopp for små og mellomstore bedrifter er messer det som får varer og tjenester fram i lyset: De er avgjørende for å fremme vekst. Attraktive Hannover-stand tilbyr perfekt infrastruktur og omfattende service under organiseringen – og sikrer dermed økt og bedre oppmerksomhet.

Wirtschaftsförderung der Region Hannover hjelper ikke bare foretak, interessefellesskap, nettverk og samarbeidsprosjekter på det lokale planet. I Hannover er det nå rundt 40 organiserte foreninger der rundt 1 600 firmaer fra alle bransjer er aktive og sørger for en effektiv og kundeorientert nærhjelp.

Samtidig hjelper næringslivsekspertene også foretak som vil våge spranget over grensen og ut i verden. Faktisk er allerede 25 prosent av de mellomstore foretakene i Niedersachsen på vei mot internasjonal vekst. De som har ønske om å ekspandere internasjonalt, får hjelp av et nettverk av erfarne næringslivsfremmere og samarbeidspartnere til å lage en individuell markedsprofil, organisere markedsførings- og salgsaktiviteter og finne kvalifiserte medarbeidere i utlandet.

·        Fremme teknologi- og innovasjon

For å fremme teknologi og innovasjon må det også letes etter innovative og behovsbaserte finansieringsmuligheter som er tilpasset produkt, prosess og tjeneste. Etter at markedsmulighetene er vurdert og de juridiske rammebetingelsene er kontrollert, følger utvalg og analyse av hvilken økonomisk støtte som står til rådighet: lokal kreditt, midler fra delstatene eller staten, tilskudd fra EU, risikokapital eller hvilende samarbeidspartnere. Foretakstjenesten tilbyr også å utarbeide nødvendige søknader om støtte til prosjektet samt overta prosjektkontroll, rapportering og sluttdokumentasjon.

Prosjektet Wissens- und Technologietransfer (WuTT, Kunnskaps- og teknologioverføring) mellom næringsliv og vitenskap er en ytterligere del av rådgivningen: Med profesjonell hjelp får regionale foretak konkurransefordeler gjennom ny kunnskap.

Finding a successor

Ensuring business success

Who will keep the business going?

Les mer

Sist oppdatert: 22. jan. 2018