viktige varemerker

Made in Hannover

Verdenskjente varemerker gir Hannover en særlig utstråling. Messemetropolen er et av de viktigste næringsområdene nord i Tyskland. Det er de perfekte stedsfaktorene, som den sentrale beliggenheten og kunnskapsoverføringen, som gjør regionen Hannover så konkurransedyktig og gir den fordeler som lover godt for fremtidsperspektivene.
De unike egenskapene ved stedet gir rom for innovasjon. Hannover er da også kjent for sitt innovative gründermiljø.

  • Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, TUI = Hannovers tre største foretak
  • Tverrfaglig kompetansesenter for forsikringsvitenskap
  • Levende møteplass for nyetableringer
  • Internasjonalt viktig senter for robotikk – Robotation Academy
  • Første påvisning av gravitasjonsbølger gjort av Marco Drago og Andrew Lundgren fra Leibniz-universitetet

viktige varemerker

Messemetropolen er et av de viktigste næringsområdene nord i Tyskland. Det er de perfekte stedsfaktorene, som den sentrale beliggenheten og kunnskapsoverføringen, som gjør regionen Hannover så konkurransedyktig og gir den fordeler som lover godt for fremtidsperspektivene. 
De unike egenskapene ved stedet gir rom for innovasjon. Hannover er da også kjent for sitt innovative gründermiljø.

At a Glance

  • Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, TUI = Hannovers tre største foretak
  • Tverrfaglig kompetansesenter for forsikringsvitenskap
  • Levende møteplass for nyetableringer
  • Internasjonalt viktig senter for robotikk – Robotation Academy
  • Første påvisning av gravitasjonsbølger gjort av Marco Drago og Andrew Lundgren fra Leibniz-universitetet

dynamisk og velorganisert

Hannovers eiendomsmarked

Eiendomsmarkedet i Hannover har skaffet seg en fast plass i toppligaen som omfatter de ti største eiendomsmarkedene i Tyskland.

Les mer

Regionen Hannover skårer som innovativt industrisentrum, tjenestemetropol og handelssenter for tyske og internasjonale markeder og har dermed lysende fremtidsutsikter. Grunnlaget for dette er velutviklede og stadig økende næringsstrukturer som er sammensatt av både klassiske sektorer og fremtidsbransjer som viser vei fremover. I tillegg gir den internasjonalt kjente messemetropolen næringsområdet sterke impulser. Den tette forbindelsen mellom næringsliv og vitenskap sørger for innovasjon og foretaksetableringer – et kjennetegn for regionen. Hannover er dessuten en av de mest vellykkede detaljhandelsbyene i Tyskland når det gjelder kjøpekraft, omsetning og sentral beliggenhet. I nasjonal målestokk er regionen Hannover kjennetegnet av f.eks. førsteklasses sentral beliggenhet i Europa, korte avstander, optimal tilgjengelighet til alle reisemål samt et fremragende nærtrafikksystem. I tillegg gjør et mangfoldig kulturtilbud, enestående arrangementer med opplevelseskvalitet, flotte severdigheter, en levende bydelskultur, tallrike rekreasjonsområder og mye grønt Hannover til en av de mest bovennlige byene i Tyskland, med svært høy opplevelses- og fritidskvalitet. Den sterke konkurranseevnen i regionen støttes på overbevisende måte av bruttonasjonalproduktet og bruttoverdiskapningen: begge verdier ligger klart over landsgjennomsnittet.

 

Med hovedkontor i Hannover

Verdenskjente merker er uadskillelig knyttet til næringsregionen Hannover: Store foretak og konserner som Bahlsen, Continental, Johnson Controls, KIND Hörgeräte, Komatsu-Hanomag, Dirk Rossmann, MTU Sennheiser, Solvay Deutschland og TUI har hovedkontor her. Volkswagen AG (Nutzfahrzeuge) er med sine rundt 20 000 ansatte byens største arbeidsgiver. I alt er ca. 30 000 personer i Hannover beskjeftiget i bilindustrien inkludert underleverandører. Innen mediesektoren er blant annet forlaget Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft (forlaget) og fjernsynsprodusenten TVN viktige aktører langt utenfor regionen. Dessuten sender i tillegg til NDR og ZDF flere private radio- og fjernsynskringkastere fra Hannover, for eksempel radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 og TV-shopsenderen CHANNEL 21.

 

TUI

EN KOMPETENT SAMARBEIDSPARTNER FOR FORETAK

KONTORET FOR FREMME AV NÆRINGSLIVET I REGIONEN HANNOVER

Here you will get basics for s succesful start.

Les mer

Sist oppdatert: 13. juni 2019