Höjdpunkt

Operahuset

Staatsoper Hannover - Der Liebhaber

En av de vackraste nyklassiska byggnaderna av sin sort.

Operahuset byggdes 1845–52 utifrån en ritning av Laves. Ursprungligen tjänade byggnaden som kunglig teater, eftersom kungen ansåg att teatern i Leine-slottet var för liten. Det nya operahuset är en byggnad i klassisk stil, med två stora flyglar och en balkong med statyer av berömda poeter och kompositörer.

Balkongen brukade vara öppen så att besökarna kunde köras direkt till entrén i sina vagnar. I dag kan de använda trapporna till den underjordiska bilparkeringen. Hannovers operahus förstördes till stora delar under andra världskriget och byggdes om 1948. År 1985 förbättrades akustiken, och 1996–1998 restaurerades scenutrustningen.

Senast uppdaterad: 21 sep. 2022