Operahuset byggdes 1845–52 utifrån en ritning av Laves. Ursprungligen tjänade byggnaden som kunglig teater, eftersom kungen ansåg att teatern i Leine-slottet var för liten. Det nya operahuset är en byggnad i klassisk stil, med två stora flyglar och en balkong med statyer av berömda poeter och kompositörer.

Balkongen brukade vara öppen så att besökarna kunde köras direkt till entrén i sina vagnar. I dag kan de använda trapporna till den underjordiska bilparkeringen. Hannovers operahus förstördes till stora delar under andra världskriget och byggdes om 1948. År 1985 förbättrades akustiken, och 1996–1998 restaurerades scenutrustningen.