Zabytek

Kościół

Szczególnie warty obejrzenia przykład gotyku ceglanego, wybudowany w XIV wieku. Tutaj znajduje się również grób niemieckiego Michała (Deutscher Michel), alegorycznej postaci reprezentującej naród niemiecki.

Kościół Marktkirche to wspaniały najważniejszy element hanowerskiego Starego Miasta. Oprócz Starego Ratusza wybudowana w XIV wieku świątynia jest najbardziej położonym na południe północnoniemieckim przedstawicielem gotyku ceglanego.

Stąd, gdzie mieszkali kupcy i rzemieślnicy, rozwijał się niegdyś Hanower. Kiedy podczas budowy wieży osiągnięto połowę zakładanej wysokości, puste kasy miejskie zakończyły prace: „Budowniczy byli przemęczeni i nie mieli pieniędzy w sakiewkach”, napisano w kronice. Wkrótce ze względów finansowych nałożono nowy krótszy wierzchołek wieży, który tak się rzucał w oczy, że doczekał się kilku naśladowców. Po zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej kościół Marktkirche odbudowano w roku 1952 w jego historycznym stylu. Portal zachodni został zaprojektowany przez rzeźbiarza Gerharda Marcksa, znajdują się w nim motywy z najsmutniejszych rozdziałów niemieckiej historii.

Czego nie wiedzą nawet dobrze poinformowani hanowerczycy: w kościele Marktkirche pochowany jest „Deutscher Michel”, który naprawdę istniał. Johann Michael von Obentraut walczył w czasie wojny trzydziestoletniej na czele wojska niemiecko-duńskiego z dowódcą Tillym i 25 października 1625 roku został śmiertelnie raniony. Rycerz Obentraut nosił przydomek „Deutscher Michel”.

Ostatnio zaktualizowany: 28 mar 2023